Sme spoločnosťou, ktorá verí v synergiu moderných technológií so zdravou prírodou.

Prispievame k zníženiu tvorby skleníkových plynov v energetike a doprave

Sme spoločnosťou, ktorá verí v synergiu moderných technológií so zdravou prírodou.

Prispievame k zníženiu tvorby skleníkových plynov v energetike a doprave

Sme spoločnosťou, ktorá verí v synergiu moderných technológií so zdravou prírodou.

Chceme prispieť k celkovému zníženiu tvorby skleníkových plynov v doprave prestavbou áut so spaľovacím motorom na plne elektrické.

Súlad so zeleným pokrokom

hand with leaf blue more thicker

Aplikácia "eko" prospešných technológií

Modernizácia so silným environmentálnym nábojom

Podpora cirkulačnej politiky a ekonomiky

Rovnováha profitovosti a udržateľnosti

Čo ponúkame?

Poradenstvo, predaj a inštalácia fotovoltických systémov

Realizujeme výstavbu, inštaláciu a predaj fotovoltických systémov, batériových úložísk a nabíjacích staníc.

Prestavba áut so spaľovacími motormi na elektrický pohon

Realizujeme prestavby veteránov a starších ročníkov áut s klasickými spaľovacími motormi na elektrický pohon a tiež reno/inováciu a elektrifikáciu technických vozidiel.  

Predaj montážnych setov určených pre prestavbu na elektrický pohon

Zabezpečujeme predaj modelovo špecializovaných celkov obsahujúcich elektrický motor, batérie, regulátor, konvertory vrátane predprípravy elektroinštalácie s elektronickými prvkami.

Podpora alternatívnych zdrojov elektrickej energie 

Chceme prispieť k celkovému zníženiu tvorby skleníkových plynov vo výrobe elektrickej energie podporou výrobných systémov za pomoci fotovoltiky, hydrogenarácie, geotermálu a veterných turbín.