Sme spoločnosťou, ktorá verí v synergiu moderných technológií so zdravou prírodou.

Chceme prispieť k celkovému zníženiu tvorby skleníkových plynov v doprave prestavbou áut so spaľovacím motorom na plne elektrické.

Súlad so zeleným pokrokom

Prinavrátenie funkčnej hodnoty starším autám

Podpora cirkulačnej politiky a ekonomiky

Modernizácia so silným environmentálnym nábojom

Rovnováha profitovosti a udržateľnosti

Čo ponúkame?

Prestavba áut so spaľovacími motormi na elektrický pohon

Realizujeme prestavby veteránov a starších ročníkov áut s klasickými spaľovacími motormi na elektrický pohon a tiež reno/inováciu a elektrifikáciu technických vozidiel.  

Predaj montážnych setov určených pre prestavbu na elektrický pohon

Zabezpečujeme predaj modelovo špecializovaných celkov obsahujúcich elektrický motor, batérie, regulátor, konvertory vrátane predprípravy elektroinštalácie s elektronickými prvkami.

Podpora alternatívnych zdrojov elektrickej energie 

Chceme prispieť k celkovému zníženiu tvorby skleníkových plynov vo výrobe elektrickej energie podporou výrobných systémov za pomoci fotovoltiky, hydrogenarácie, geotermálu a veterných turbín. 

Odľahčenie sietí fotovoltikou

Náš cieľ je podporiť zníženie energetickej náročnosti pri výrobe el. energie za pomoci inštalácie fotovoltických článkov. 

V rámci tejto služby ponúkame: 

  • Predaj a inštaláciu fotovoltických článkov 
  • Predaj a inštaláciu nabíjacích EV staníc  
  • Poradenstvo v oblasti elektromobility  
  • Projekciu a výstavbu nezávislých ostrovov elektrickej energie – poradenstvo, predaj a inštalácia