O nás

Sme partička nadšencov, ktorá si uvedomuje hodnotu v už vyrobenom, no napriek tomu nie sme spiatočnícki. Veríme preto v zmysel správnej aplikácie, recyklácie a modernizácie.

Chceme podporiť cirkulačnú ekonomiku a nie všetko inovatívne riešiť cez výrobu či kúpu nového. Baví nás „dávať“ druhú (aj tretiu) šancu, nový zmysel či svieži reštart a spraviť vylepšenia na už používanom.

Sme zástancami a podporovateľmi napredovania, vývoja, nových lepších technológii,  avšak s prihliadnutím na environmentálne dôsledky v širšom kontexte.

Chceme pomáhať hľadať riešenia environmentálnych problémov a nie len prizerať sa ich dôsledkom.

Tieto hodnoty nám však dávajú zmysel v spojení so zdravým „trhovým“ prístupom.  Nami ponúkané riešenia musia dať hodnotu predovšetkým  zákazníkovi, pretože ten je pre nás smerodajný. Hodnotu služby či tovaru tvorí ten, kto ju kupuje.

Od vývoja k predaju pracujeme na tom,  aby sme ponúkali relevantnú hodnotu, nie iba riešenia pod „zelenou“ značkou neschopné prežitia na trhu.

Pracujeme profitabilne so schopnosťou re-investovať v udržateľnej miere, ako pre prírodu, tak aj pre nás ostatných.

Našim cieľom sú zrozumiteľné a jednoduché služby či produkty, ktorú sú atraktívne pre zákazníka.

Tím AxonVolts.

OSVEDČENIA, CERTIFIKÁTY